Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 74/DS4

Wybrane publikacje:

  1. Bajdur W., Roman M., Kondodyba-Szymańska, Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora wycinarki walcowej metodą Polskiej Normy i Risk Score w: W:Bezpieczeństwo systemu. Techniczne, Organizacyjne i Ludzkie Determinanty Bezpieczeństwa Pracy. Monografia. Red. nauk. Szymon Salamon, Sekcja Wydaw. WZ PCzęst. 2012
  2. Salamon Sz., Bajdur W., Roman M., Rak A., Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku stolarza metodą matrycową wg normy PN-N-18002. Rozdział 1, W:Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. T.2. Przegląd metod oceny ryzyka zawodowego. Monografia. red. nauk. Joanna Tabor, Szymon Salamon, Sekcja Wydawn. WZ PCzęst. 2011
  3. Bajdur W., Roman M., Analiza i ocena wpływu czynników szkodliwych na stan bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska zakładu branży hutniczej w:Bezpieczeństwo systemu człowiek – obiekt techniczny – otoczenie. Monografia. Red. nauk. Szymon Salamon,      Wyd.WZPCzęst. 2010
  4. Salamon Sz., Bajdur W., Roman M.,Majer B ., Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkującym oświetlenie, W:V Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej. Materiały konferencyjne. Cz.II Nauki ekonomiczne. Red. nauk. Justyna Łukomska-Szarek, Sekcja Wydaw. WZ PCzęst. 2012
  5. Roman M., Zadania gminy w systemie samorządów terytorialnych, W:Zarządzanie publiczne. Uwarunkowania – kierunki – techniki. Monografia pod red. Arnolda Pabiana, Wyd.WZPCZęst. 2010
  6. Roman M., Zarządzanie nakładami finansowymi na inwestycje w budżecie powiatu i gminy, W:Strategie zarządzania produkcją i jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych. Red.nauk. Szymon Salamon, Wyd.PCzęst. 2009

Godziny konsultacji

  • Środa
    8.00-10.0015.00-16.00

Kontakt

Telefon: 34 3250 861