Pokój służbowy: 203z

Specjalizacja naukowo-badawcza

Logistyka, Zarządzanie transportem, Innowacje transportowe

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5416-9448

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=_GmqSjkAAAAJ&hl=pl

 

Udział w Radach Programowych czasopism

  • Zastępca redaktora naczelnego Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie

Uczestnictwo w projektach

  • Członek zespołu organizacyjnego do realizacji zadań 1-12 zaplanowanych w ramach projektu pt. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej (umowa nr POWR.03.05.00-00-Z008/18) dla studentów kierunku Logistyka II Stopnia.

Przedmioty prowadzone w ramach zajęć dydaktycznych ze studentami

Środki transportu i magazynowania, Techniki transportu ładunków, Organization and management of transportation processes, Eurologistyka, Zarządzanie infrastrukturą transportową w przedsiębiorstwie

 

Godziny konsultacji

  • Środa
    12:4515:00
  • Czwartek
    17:0017:40

Kontakt

Telefon: 034 3250 276