Pokój służbowy: 307z

Specjalizacja naukowo-badawcza

przedsiębiorczość społeczna, zarządzanie projektami, zarządzanie innowacyjnością, przywództwo w organizacjach i empowerment, zarządzanie talentami

 

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-3505-8934

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&pli=1&user=OAYkRFcAAAAJ

Uczestnictwo w projektach

projekt dydaktyczny (od 2019 r.): pomysłodawczyni i koordynatorka inicjatywy współdziałania na rzecz przedsiębiorczości społecznej i włączenia studentów w rozwiązywanie problemów biznesowych przedsiębiorstw społecznych

Przedmioty prowadzone w ramach zajęć dydaktycznych ze studentami

Zarządzanie projektem, Zarządzanie kreatywnością w biznesie, Przedsiębiorczość innowacyjna, Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Optymalizacja procesów transportowych, Usługi outsourcingowe w logistyce, Benchmarking w logistyce

 

Godziny konsultacji

  • Środa
    9:0010:00
  • Piątek
    9.0011:00

Kontakt

Telefon: 034 3250 865