Stanowisko: Kierownik, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 72 /DS4

telefon służbowy; 34 3250-361

Wybrane publikacje:

 1. Bajdur W.M, Henclik A., Application of Selected Life Cycle Assessment Methods for the Environmental Impact of Mine Water Treatment Process, Polish J. of Environ. Stud. Vol.18 nr 3A, 2009, s.20-26, ISSN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, współredakcja – [70%] – lista filadelfijska- 13 pkt *
 2. Bajdur W., Increasing of Environment Preventive Effectiveness Trough New Synthesized Chemical Products, W: Effectiveness of the Machines Maintenance and Processes. Ed. and Scientific Elaboration S. Borkowski, J. Selejdak, Wyd. State Tech. Univ., Novosibirsk 2009, s. 59-68, ISBN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, redakcja – [100%] – 5 pkt**
 3. Bajdur W., Henclik A., Możliwości zastosowania środowiskowej oceny cyklu życia produktu w kształtowaniu rynku recyklingowego, W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, T. 2. Pr. zbior. pod red. E. Lorek. Wyd. AE, Katowice 2009, s. 118-126, ISBN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, współredakcja – [70%] – 3 pkt**
 4. Bajdur W., Perspektywy zastosowania LCA w modelowaniu bezpiecznych warunków pracy,
 5. W: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Techniczne problemy zapewnienia bezpieczeństwa pracy w przemyśle, T. 1.  Pr. zbior. pod red. Sz. Salamon, Wyd. WZ PCz Częstochowa 2009, s. 24-32, ISBN, ISSN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, redakcja –  [100%]- 3pkt**
 6. Sułkowski W., Nowak K., Sułkowska A., Wolińska A., Bajdur W., Pentak D., Mikuła B., Study of the Sulfonation of Expanded Polystyrene Waste and of Properties of the Products Obtained, Pure Appl. Chem. 2009, Vol. 81, nr 12, s.2417-2424, ISSN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników – [20%] – lista filadelfijska- 27 pkt *
 7. Bajdur W., Idzikowski A., Analiza zagrożeń środowiskowych w przemyśle tworzyw sztucznych, W: Bezpieczeństwo systemu człowiek – obiekt techniczny – otoczenie, Monografia, Red. nauk. S. Salamon, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2010, s.212-222, ISBN, ISSN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, współredakcja – [70%] -3 pkt**
 8. Bajdur W., Application of Environmental Assessment of Product Life Cycle in Shaping Waste Recycling, W: The Role of Business in Achieving Sustainability, Part 2: Implication for Industry, Ed. V. Modrak, B. Ślusarczyk. Wyd. Techn. Univ. Kosice, Presov  2010, s. 175-192, ISBN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, redakcja [100%] –  5 pkt**
 9. Sułkowski W., Nowak K., Sułkowska A., Wolińska A., Bajdur W., Pentak D., Mikuła B., Chemical Recycling of Polystyrene. Sulfonation with Different Sulfonation Agents, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2010, Vol. 523, s. 218-227, ISSN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników – [20%] – lista filadelfijska – 13 pkt *
 10. Salamon S., Bajdur W., Ecological Effects of Developing Wastewater Treatment Process,
 11. W: Technological and Socio-Economical Aspects of Environmental Protection in Industry, Monograph. Ed. W.M. Bajdur, Wyd. WZ PCz. Częstochowa 2010, s. 31-49, ISBN, ISSN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, współredakcja – [70%] – 5 pkt**
 12. Bajdur W., LCA of New Synthesized Polyelectrolytes Used in Coagulation Process of Mine Waters, W: Technological and Socio-Economical Aspects of Environmental Protection in Industry, Monograph. Ed. Wioletta M. Bajdur, Wyd. WZ PCz Częstochowa 2010, s.7-30. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, redakcja – [100%] – ISBN, ISSN – 5 pkt**
 13. Bajdur W., Idzikowski A., Salamon S., Możliwości zastosowania ekologicznej oceny cyklu życia procesów wytwórczych w projektowaniu systemów zarządzania ochroną środowiska,
 14. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Pod red. R. Knosali, T.1., Ofic. Wyd. Pol. Tow. Zarz. Prod. Opole 2010, s. 58-65, ISBN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, współredakcja -[70%] – 3 pkt**
 15. Bajdur W. M. (red.), Technological and Socio-Economical Aspects of Environmental Protection in Industry, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2010, ISBN, ISSN. Udział habilitantki w publikacji- redakcja – [100%]- 5 pkt**
 16. Henclik A. Bajdur W., Zastosowanie wybranych metod oceny wpływu cyklu życia procesu produkcji flokulantu syntezowanego z odpadów żywicy fenolowo-formaldehydowej na jakość środowiska, Rocznik Ochrony Środowiska, t. 13 cz. 2, 2011, s 1809-1822; Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, współredakcja – [70%] – lista filadelfijska- ISSN – 6 pkt ***
 17. Bajdur W., Idzikowski A., Sułkowski W., Zastosowanie kopolimerów wzorcowych akryloamidu i polimerów odpadowych nowolaku w oczyszczaniu ścieków modelowych, W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność, Monografia. Pr. zbiorowa., Wyd. Inst. Techn. Górn. KOMAG 2011, s. 289-300, ISBN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, współredakcja – [70%] – ISBN – 3 pkt**
 18. Bajdur W.M., Eko-polielektrolity syntetyczne redukujące ładunki zanieczyszczeń w ściekach i wodach przemysłowych, Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2011, ISSN, ISBN. Udział habilitantki w publikacji- autorstwo, wykonanie badań i opracowanie wyników, redakcja [100 %] – 12 pkt**

Godziny konsultacji

 • Wtorek
  13.0016.00

Kontakt

Telefon: 34 3250 216