stanowisko:  profesor nadzwyczajny

pokój: 26 DS4

W październiku 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W grudniu 2004 r. obroniła rozprawę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
Od 1 stycznia 2015r. zatrudniona została na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2015r. jest członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału PAN w Katowicach. Do 2018 r. była redaktorem czasopisma Społeczno-Humanistycznego EUREKA. Od roku 2018 jest redaktorem Naczelnym Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie. Jest również członkiem komitetu naukowego czasopisma naukowego Economics, Management and Sustainability. Ponadto jest autorką lub współautorką około 170 publikacji naukowych. Aktywnie uczestniczyła w ponad 40 konferencjach, głównie międzynarodowych, a także w kilku projektach badawczych. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół procesów zarządzania i łańcucha integracyjnego w organizacjach, jego aspektów logistycznych oraz otoczenia instytucjonalnego, wpływającego na zarządzanie w świetle działań integracyjnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się również na zarządzaniu kulturą organizacyjną w wymiarze międzynarodowym, problemach IT w biznesie oraz zarządzaniu projektami. Przedstawia tę tematykę z perspektywy zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego. Zagadnienia te rozwija systematycznie poprzez prowadzenie badań oraz udział w gremiach tematycznych i zespołach projektowo-badawczych, jak również poprzez współpracę z biznesem oraz samorządami lokalnymi i regionalnymi. Jej doświadczenie międzynarodowe obejmuje między innymi współpracę z Hochschule Wismar University of Applied Sciences Technology, Technical University of Ostrava, Poltava State Agrarian Academy Ukraina, University of Miscolc Węgry, State University of New York in Oswego, King Abdulaziz University Saudi Arabia oraz przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej. Systematycznie kieruje, pracami dyplomowymi jako promotor prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich oraz jest recenzentem wymienionych prac. Obecnie jest promotorem i recenzentem prac doktorskich.

Godziny konsultacji

  • Poniedziałek
    9.0012.00

Kontakt