Stanowisko: Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej i Ekosystemów Zarządzania

pokój służbowy: 36/4

Postanowieniem Prezydenta RP w 2019 r. otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2011r. a stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w 2000r. Od początku swojej kariery naukowej pracuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Pełniła funkcję Dziekana (2016-2020), Prodziekana ds. Nauki (2012-2016), Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych (2002-2005) oraz uczestniczyła w pracach wielu komisji wydziałowych i senackich.

Swoje zainteresowania naukowo-badawcze zorientowała na problematykę systemów informacyjnych zarządzania oraz szeroko rozumiane zastosowanie ICT w funkcjonowaniu organizacji, zwłaszcza w czasach transformacji cyfrowej. Interesują ją badania w obszarze innowacji w szczególności w odniesieniu do otwartych modeli. Rozwiązuje problemy związane z zarzadzaniem procesami informacyjnymi w organizacji w powiązaniu z nowymi trendami i koncepcjami zarządzania organizacją. Ma znaczący dorobek naukowy na który składa się ponad 200 opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych. Wśród pozycji zwartych są książki: „Towards Industry 4.0 – Current Challenges in Information Systems” (co-editor 2020), „Systemy informacyjne zarządzania. Perspektywy strategii i tworzenia wartości” (2018), „Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacjami” (red. 2017), „Technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości” (red. 2014), „Strategiczna harmonizacja monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa i technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium metodologiczno-empiryczne” (2009), „Systemy komputerowego wspomagania monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa” (2002).

Profesor Dorota Jelonek jest członkiem Informing Science Institute (ISI), The Science and Information (SAI) Organization, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz członkiem PAN oddział Katowice. Od 2019r pełni funkcje Prezesa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

Więcej informacji: https://orcid.org/0000-0001-7487-5975

Godziny konsultacji

  • Poniedziałek
    09:0011:00
  • Wtorek
    11.0013.00
  • Czwartek
    16:0018:00

Kontakt