Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 91/DS4

Telefon: 34 3250 641

E-mail służbowy: bogna.konodyba-rorat@wz.pcz.pl

 

Wybrane publikacje:

Nr systemowy: 59390
Tytuł: Analiza i ocena wybranych czynników kształtujących bezpieczeństwo i higienę pracy w górnictwie
Tytuł równoległy: Analysis and Assessment of Some Parameters Creting Occupational Safety and Health In Mining Industry
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa– autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Olsztyn
Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rok publikacji: 2017
Strony: 110-124
Arkusze wydawnicze: 0.83
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.tab.bibliogr.poz.8.
Tytuł pracy zbiorowej: Postęp w Inżynierii Bezpieczeństwa 2 (red.) SKIBNIEWSKA Krystyna A., KORZENIOWSKI Leszek F.
Nr rozdziału: 8
ISBN: 978-83-8100-113-7

 

Nr systemowy: 59392
Tytuł: Długotrwały stres zawodowy jako czynnik obniżający jakość i bezpieczeństwo pracy – analiza wyników badań
Tytuł równoległy: Prolonged Occupational Stress as an Element Dcreasing Occupational Safety and Health Quality – Analysis of the Results of a Study
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa– autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Olsztyn
Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rok publikacji: 2017
Strony: 125-136
Arkusze wydawnicze: 0.66
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.tab.bibliogr.poz.12.
Tytuł pracy zbiorowej: Postęp w Inżynierii Bezpieczeństwa 2 (red.) SKIBNIEWSKA Krystyna A., KORZENIOWSKI Leszek F.
Nr rozdziału: 9
ISBN: 978-83-8100-113-7

 

 

Nr systemowy: 42059
Tytuł: Kultura bezpieczeństwa pracy jako autonomiczna część kultury organizacyjnej
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Zarządzania – autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Częstochowa
Nazwa wydawnictwa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok publikacji: 2013
Strony: 29-36
Arkusze wydawnicze: 0.50
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.bibliogr.poz.33.
Tytuł pracy zbiorowej: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Kształtowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy (red.) KONODYBA-RORAT Bogna, ROMAN Magdalena
ISBN: 978-83-63500-67-2

 

Nr systemowy: 55730
Tytuł: Metody stosowane w modelowaniu systemów bezpieczeństwa i ochrony środowiska
Autorzy: BAJDUR Wioletta – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa – autor
IDZIKOWSKI Adam – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa – autor
ROMAN Magdalena – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa – autor
KONODYBA-RORAT Bogna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa– autor
BRZEZIŃSKI Andrzej – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa – autor
WRONA Tadeusz – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa – autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Opis wydania: Wydanie Jubileuszowe
Miejsce wydania: Częstochowa
Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok publikacji: 2017
Strony: 159-169
Arkusze wydawnicze: 0.61
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.bibliogr.poz.14.
Tytuł pracy zbiorowej: Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacjami (red.) JELONEK Dorota, BYLOK Felicjan
Nr rozdziału: 13
ISBN: 978-83-65179-98-2

 

Nr systemowy: 57528
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa pracy na stanowisku doradcy z funkcją kasjera w sektorze bankowym
Autorzy: IDZIKOWSKI Adam – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa – autor
STASIAK Lidia – autor
BRZEZIŃSKI Andrzej – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa – autor
KONODYBA-RORAT Bogna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa– autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Opole
Nazwa wydawnictwa: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP)
Rok publikacji: 2018
Strony: 439-450
Arkusze wydawnicze: 0.66
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.tab.bibliogr.poz.19.
Tytuł pracy zbiorowej: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2018. T.2 (red.) KNOSALA Ryszard
ISBN: 978-83-941281-2-8

 

Nr systemowy: 39879
Tytuł: Ocena bezpiecznej techniki w kopalniach węgla kamiennego
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Zarządzania – autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Częstochowa
Nazwa wydawnictwa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok publikacji: 2013
Strony: 253-264
Arkusze wydawnicze: 0.66
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.tab.bibliogr.poz.15.
Tytuł pracy zbiorowej: Bezpieczeństwo systemu: Człowiek – Obiekt techniczny – Otoczenie. T.2. Determinanty ryzyka i zdarzeń wypadkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa (red.) TABOR Joanna, BABICZ Wojciech
ISBN: 978-83-63500-46-7

 

Nr systemowy: 59330
Tytuł: Organizacja szkoleń z zakresu BHP a świadomość pracowników na temat warunków pracy – sektor bankowy
Autorzy: IDZIKOWSKI Adam – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa – autor
NOWACKA Urszula – autor
KONODYBA-RORAT Bogna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa– autor
STASIAK Lidia – autor
Typ dokumentu: Inne
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: [b.m.]
Nazwa wydawnictwa: [b.w.]
Rok publikacji: 2018
Strony: 50
Nazwa konferencji: V Międzynarodowa Konferencja Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne. Technika w Służbie Bezpieczeństwa, Częstochowa, Polska (14 do 15 czerwca 2018 r.).

 

Nr systemowy: 42057
Tytuł: Promocja bezpiecznych zachowań w przedsiębiorstwach małej wielkości
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Zarządzania – autor
KONODYBA-SZYMAŃSKA Marta – pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Zarządzania – autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Częstochowa
Nazwa wydawnictwa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok publikacji: 2013
Strony: 7-18
Arkusze wydawnicze: 0.66
Materiały ilustracyjne, bibliografia: bibliogr.poz.14.
Tytuł pracy zbiorowej: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Kształtowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy (red.) KONODYBA-RORAT Bogna, ROMAN Magdalena
ISBN: 978-83-63500-67-2

 

Nr systemowy: 59378
Tytuł: Redukcja zagrożeń chemicznych poprzez użycie środków technicznych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej
Tytuł równoległy: Reduction of Chemical Risk in State Fire Brigade with the Application of Various Technical Resources
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa– autor
IDZIKOWSKI Adam – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa – autor
LICHOROBIEC Stanislav – autor
Typ dokumentu: Inne
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Częstochowa
Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok publikacji: 2017
Strony: 54
Nazwa konferencji: International Scientific Conference Chemical Safety and Health Protection 2017, Kraków, Polska (10 do 11 października 2017 r.).
ISBN: 978-83-65951-00-7
Uwagi: Book of Abstracts

 

Nr systemowy: 56568
Tytuł: Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit
Tytuł równoległy: The Superior’s Role in Shaping Organizational Culture and Quality in Enterprises from Non-Profit Sector
Autorzy: OLEJNICZAK-SZUSTER Katarzyna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem – autor
KONODYBA-RORAT Bogna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa– autor
Typ dokumentu: Artykuł w czasopiśmie
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Rok publikacji: 2017
Strony: 18-23
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.tab.bibliogr.poz.25.
Tytuł czasopisma: Problemy Jakości
Rocznik: R.49
Numer: nr 12
Identyfikator DOI: 10.15199/48.2017.12.3
Uwagi: Punktacja zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. “Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok”.

 

Nr systemowy: 57560
Tytuł: Selected Conditions for the Implementation of the Sustainable Development Policy – Results of Own Studies
Autorzy: OLEJNICZAK-SZUSTER Katarzyna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem – autor
KONODYBA-RORAT Bogna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa– autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja obcojęzyczna
Język publikacji: angielski
Miejsce wydania: Bratislava
Nazwa wydawnictwa: Vydavatel’stvo EKONOM
Rok publikacji: 2017
Strony: 803-812
Arkusze wydawnicze: 0.55
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.bibliogr.poz.12.
Nazwa konferencji: 18th International Scientific Conference International Relations 2017: Current Issues of World Economy and Politics, Smolenice, Słowacja (30 listopada do 01 grudnia 2017 r.).
Tytuł pracy zbiorowej: Medzinarodne vzťahy 2017: Aktualne otazky svetovej ekonomiky a politiky (red.) CIBUL’A Adam, KLENKA Michal, VLKOVA Eva
ISBN: 978-80-225-4488-7

 

Nr systemowy: 53450
Tytuł: Stres jako nieodłączny element procesu świadczenia usług szpitalnych
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa– autor
WANOT Bartosz – afiliował do: Wydział Zarządzania – autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Częstochowa
Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok publikacji: 2016
Strony: 7-15
Arkusze wydawnicze: 0.50
Materiały ilustracyjne, bibliografia: tab.bibliogr.poz.23.
Tytuł pracy zbiorowej: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2016 (red.) ŻYWIOŁEK Justyna, BABICZ Wojciech
ISBN: 978-83-65179-66-1

 

Nr systemowy: 42056
Tytuł: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Kształtowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Zarządzania – redaktor
ROMAN Magdalena – pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Zarządzania – redaktor
Typ dokumentu: Monografia
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Częstochowa
Nazwa wydawnictwa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok publikacji: 2013
Strony: 118
Arkusze wydawnicze: 6.55
Materiały ilustracyjne, bibliografia: fot.rys.tab.bibliogr.
ISBN: 978-83-63500-67-2

 

Nr systemowy: 42065
Tytuł: Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pracowników starszych
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Zarządzania – autor
KONODYBA-SZYMAŃSKI Przemysław – pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Zarządzania – autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Częstochowa
Nazwa wydawnictwa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok publikacji: 2013
Strony: 84-93
Arkusze wydawnicze: 0.55
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.bibliogr.poz.12.
Tytuł pracy zbiorowej: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Kształtowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy (red.) KONODYBA-RORAT Bogna, ROMAN Magdalena
ISBN: 978-83-63500-67-2

 

Nr systemowy: 56873
Tytuł: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – afiliował do: Wydział Zarządzania, pracował w: Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa– autor
Typ dokumentu: Rozdział w monografii
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Częstochowa
Nazwa wydawnictwa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji
Rok publikacji: 2017
Strony: 6-18
Arkusze wydawnicze: 0.72
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.tab.bibliogr.poz.12.
Tytuł pracy zbiorowej: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2017 (red.) ULEWICZ Robert, ŻYWIOŁEK Justyna
Nr rozdziału: 1
ISBN: 978-83-63978-64-8

 

Nr systemowy: 42056
Tytuł: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Kształtowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy
Autorzy: KONODYBA-RORAT Bogna – pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Zarządzania – redaktor
ROMAN Magdalena – pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Zarządzania – redaktor
Typ dokumentu: Monografia
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Miejsce wydania: Częstochowa
Nazwa wydawnictwa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok publikacji: 2013
Strony: 118
Arkusze wydawnicze: 6.55
Materiały ilustracyjne, bibliografia: fot.rys.tab.bibliogr.
ISBN: 978-83-63500-67-2

 

Godziny konsultacji

  • Środa
    14.0017.00

Kontakt

Telefon: 34 3250 216