Biblioteka Wydziału Zarządzania stanowi filię Biblioteki Głównej, dysponującą wyodrębnionymi zbiorami (książek, czasopism, zbiorów specjalnych) i prowadzącą działalność w zakresie udostępniania zbiorów i informacji naukowej. Zbiory te udostępniane są tylko na miejscu. Ich zakres tematyczny to:

 • analiza ekonomiczna,
 • analiza finansowa,
 • logistyka,
 • ekonomia,
 • zarządzanie produkcją,
 • jakość,
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • marketing,
 • rachunkowość,
 • prawo gospodarcze,
 • zamówienia publiczne,
 • socjologia rynku,
 • zarządzanie organizacjami i zasobami ludzkimi,
 • negocjacje,
 • restrukturyzacja,
 • ekonometria,
 • ergonomia,
 • finanse.

Profil rzeczowy gromadzenia zbiorów odpowiada specjalnościom Wydziału. Wydawnictwa dydaktyczne gromadzone są tylko w zakresie niezbędnym, jako pomoc przy prowadzeniu zajęć.

W Bibliotece Wydziału Zarządzania, która przeznaczona jest głównie dla jego pracowników naukowych i studentów, mogą być składane:

 • zlecenia na wykonanie reprodukcji tekstów w pracowni Reprograficznej Biblioteki Głównej;
 • dezyderaty na zakup książek, czasopism i innych wydawnictw.

Biblioteka Wydziału Zarządzania
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek – piątek 9.00 -19.00
sobota 9.00 – 15.00
Al. Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa
tel. /034/325-03-42
www.bg.pcz.czest.pl