Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości,
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
PI Instytut Badań Regionalnych im M.I. Doliszniego NAN Ukrainy,
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział w Chorzowie,
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH

mają zaszczyt zaprosić Państwa
do wzięcia udziału w
X Międzynarodowej Konferencji Naukowej
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH

która odbędzie się online w dniu 24.06.2021

Link do formularza zgłoszeniowego na konferencję: ZAREJESTRUJ SIĘ

Więcej Informacji – ulotka:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH, NAUKA - BIZNES - SAMORZĄD, 24.06.2021

 

Read more:
International Scientific Conference SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MANAGEMENT AND FINANCES, SCIENCE - BUSINESS - SELF-GOVERNMENT, 24.06.2021