Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Komunikatu Rektora z dnia 13 kwietnia 2021 roku, w sprawie przywrócenia prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej informuję, że:

przedmiotowy komunikat odnosi się tylko i wyłącznie do zajęć, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tj. zajęć praktycznych, w tym laboratoriów), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 roku, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

KOMUNIKAT REKTORA