Słowa Benjamina Franklina „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę” stanowią myśl przewodnią kierunku zarządzanie.

Studia stacjonarne i niestacjonarne   

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 6-semestralne

Studia drugiego stopnia (magisterskie) 4-semestralne

Zarządzanie drugiego stopnia możesz też studiować stacjonarnie w języku angielskim 👉 Management

Oferowane zakresy:

Kierunek zarządzanie daje Ci możliwość pogłębienia wiedzy i kompetencji poprzez nauczanie w zakresie:

  • Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (studia pierwszego i drugiego stopnia)
  • Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa (studia pierwszego i drugiego  stopnia)
  • Zarządzanie kadrami (studia pierwszego i drugiego stopnia)
  • Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi (studia pierwszego stopnia)
  • Administrator usług medycznych (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Sylwetka absolwenta

Czy łączysz swoją przyszłość z szeroko rozumianym biznesem, pracą w korporacji czy w przedsiębiorstwie rodzinnym? Marzysz o własnej firmie? A może w wyobraźni pracujesz w banku lub organizacji sektora publicznego? Jeśli tak, ten kierunek jest właśnie dla ciebie.

Zarządzanie jest kierunkiem, który stworzony został dla ludzi pragnących w życiu zawodowym osiągać to czego pragną. Poznasz reguły rządzące światem organizacji, spotkasz się z ciekawymi i inspirującymi ludźmi, dzięki którym już w czasie studiów zaczniesz realizować swe zawodowe marzenia i wejdziesz na ścieżkę kariery. A pozyskane w trakcie studiów na kierunku zarządzanie wiedza i umiejętności w perspektywie okażą się niezwykle cenne i wartościowe.

Czego się nauczysz? 

Studiując na kierunku zarządzanie nauczysz się zauważać trendy w otoczeniu, zarówno tym dalszym jak i bliższym, konkurencyjnym. Zdobędziesz umiejętności przeprowadzania badań, dzięki którym będziesz umiał rozpoznać zarówno ograniczenia jak i atuty własnej organizacji. Będziesz znał i umiał zastosować metody badawcze i narzędzia analityczne, które ułatwią ci zarządzanie organizacją marzeń, zarówno w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jak, zarządzania finansami czy zarządzania procesami realizowanymi w organizacji a nawet produktami i usługami oferowanymi przez tę organizację. Posiądziesz umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Studiując na kierunku zarządzanie zdobędziesz wiedzę i umiejętności w wielu obszarach, co pozwoli ci na absolutnie świadome decydowanie o swojej zawodowej przyszłości, gdyż szeroki wachlarz tematyczny tego kierunku da ci pełną świadomość tego co chcesz robić w życiu.

Kto będzie cię uczył? 

Nasi wykładowcy oprócz niezaprzeczalnych sukcesów naukowych i dydaktycznych mających swe odbicie w licznych publikacjach krajowych i zagranicznych czy projektach badawczych realizowanych zarówno na arenie międzynarodowej jak i lokalnej z jednostkami biznesu, mają obszerne doświadczenie w praktyce gospodarczej. Na co dzień często prowadzą oni swą działalność gospodarczą lub pracują albo współpracują z różnego rodzaju organizacjami zarówno z sektora przedsiębiorstw jak i publicznego.

Perspektywy zawodowe 

Jako nasz absolwent masz bardzo szeroki wybór, gdyż możesz pracować zarówno w organizacjach sektora przedsiębiorstw jaki i sektora publicznego. Będziesz przygotowany zarówno do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Możesz pracować jako specjalista m.in.:

  • we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich czy też dużych, w działach produkcyjnych, marketingowych czy zarządzania zasobami ludzkimi,
  • we własnym przedsiębiorstwie,
  • w instytucjach sektora finansowego: bankach, firmach leasingowych czy faktoringowych,
  • towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • w organizacjach sektora publicznego: samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Zarządzanie to kierunek, który objęty jest projektem Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej. To pozwala Ci uczyć się w nowym zakresie studiów – Administrator usług Medycznych. Zdobędziesz wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu szeroko pojętych relacji z pacjentem. Nabędziesz umiejętności efektywnego wykonywania zadań powierzonych lub przekazanych przez nadzorującego lekarza w ramach procedur biurowych, organizacji i komputeryzacji pracy podmiotu, prowadzenia dokumentacji medycznej, czy finansowania usług medycznych.

Nie czekaj. Aplikuj na kierunek 👍

Rekrutacja krok po kroku

Przeczytaj o….

Kolor w marketingu 

Real time marketing