Studia stacjonarne i niestacjonarne       

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 7-semestralne

 

Możesz też wybrać studia stacjonarne w języku angielskim 👉 Quality nad production management

 

 

 

Sylwetka absolwenta

Jeśli należysz do osób, które nie boją się wyzwań oraz lubią rozwiązywać łamigłówki, studia na kierunku zarządzanie produkcją i jakością są właśnie dla Ciebie. To nie jest zwykły kierunek, ale taki, który oferuje możliwość nabycia kompetencji i umiejętności inżynierskich tzw. twardych, jak również miękkich związanych z umiejętnościami zarządzania zespołami ludzkimi, jak również projektami inżynierskimi. Dzięki takiemu połączeniu osiągamy efekt synergii i maksymalnego wykorzystania potencjału absolwentów tych kierunków na rynku pracy. Ścieżka kariery nie jest w tym przypadku ograniczona jedynie do ścieżki czysto technicznej, inżynierskiej, ale istnieje możliwość wyboru w dowolnym momencie ścieżki menedżerskiej, w której połączenie kompetencji miękkich-menedżerskich i inżynierskich może okazać się olbrzymim atutem.

Wybór odpowiedniego kierunku studiów pomaga w przyszłej karierze. Pamiętaj, że nasze studia powstały w oparciu o rekomendacje wielu firm z Częstochowy i regionu, które są członami Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, co pomogło w trafnym doborze treści programowych gwarantujących dostarczenie praktycznych kompetencji i umiejętności nie tylko wymaganych przez rynek dzisiaj, ale również jutro.

Studiując na kierunku zarządzanie jakością i produkcją poznasz od strony praktycznej narzędzia i metody rozwiązywania różnorodnych problemów produkcyjnych, które są bardzo przydatne w każdym przedsiębiorstwie. Pokażemy Ci, jak można doskonalić proces produkcyjny czy projektować produkty, jak przeprowadzić różnego rodzaju kontrolę oraz jak ocenić efekt pracy.

Nauczymy Cię realizacji zadań z zakresu zarządzania jakością wyrobów i usług, zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji i z zarządzania jakością. Twoim atutem będzie elastyczność i otwartość umysłu na nowe rozwiązania i szukania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na styku różnych dyscyplin dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów.

Kto będzie Cię uczył?

Zajęcia na kierunku zarządzanie jakością i produkcją prowadzone są przez doświadczoną kadrę. Wielu z nas odbyło staże i praktyki w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach czy ośrodkach badawczych, uczestniczyło w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, wielu z nas ma doświadczenie produkcyjne. Staramy się uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach związanych z tematyką jakości i produkcji w Polsce i za granicą. Pomagamy wielu firmom wdrożyć różnorodne systemy zarządzania oraz wykorzystać metody doskonalenia, o których uczymy w trakcie zajęć. Co roku uczestniczymy w wielu konferencjach naukowych, gdzie wymieniamy się doświadczeniami i wynikami badań z naszymi kolegami z innych ośrodków. Tak zdobytą wiedzę praktyczną staramy się przekazać naszym studentom w czasie zajęć.

W jakim zakresie możesz poszerzać swoją wiedzę?

Studia na kierunku zarządzanie jakością i produkcją trwają 7 semestrów. Absolwent uzyskuje stopień inżyniera. Obecnie trwa praca nad przygotowaniem studiów drugiego stopnia, aby absolwenci mogli kontynuować naukę i uzyskać stopień magistra. Nasze studia są prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, aby Ci z Was, którzy nie mają czasu na studia w tygodniu ze względu na inne obowiązki np. pracę zawodową, mogli także skorzystać z naszej oferty.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że studia stacjonarne na kierunku zarządzanie jakością i produkcją prowadzone są w języku polskim oraz angielskim. Warto wybrać ścieżkę angielską nie tylko ze względu na możliwość poznania technicznego słownictwa związanego z terminologią inżynierii produkcji. To także możliwość poznania ludzi z różnych stron świata, ponieważ oprócz polaków, na tym kierunku studiują także osoby z różnych krajów, a często w poszczególnych zajęciach uczestniczą studenci, którzy przyjechali do Częstochowy w ramach programu Erasmus.

Perspektywy zawodowe

Masz bardzo duży wybór, jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia. Specjalistów w zakresie zarządzanie jakością i produkcją szuka praktycznie każde przedsiębiorstwo produkcyjne, jak i usługowe. Możesz pracować np.:

  • we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw (zarówno produkcyjnych, jak i usługowych – mikro, małych, średnich czy też dużych, w działach produkcji i jakości),
  • we własnym przedsiębiorstwie,
  • w jednostkach projektowych, badawczych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jakości,
  • w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Nie czekaj. Aplikuj na kierunek 👍

Rekrutacja krok po kroku