Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 6-semestralne

Studia drugiego stopnia (magisterskie) 4-semestralne

Logistykę drugiego stopnia możesz też studiować stacjonarnie w języku angielskim 👉 Logistics

Oferowane zakresy:

 • systemy logistyczne (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie transportem (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie łańcuchami dostaw (studia drugiego stopnia)
 • zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji (studia drugiego stopnia)
 • zarządzanie informacją logistyczną (studia drugiego stopnia)

Sylwetka absolwenta

Jeżeli jesteś osobą chcącą  poznać  współczesne zasady działalności logistycznej w przedsiębiorstwach, sprawne i skuteczne zarządzanie nimi, a także, tak ważną w XXI w. rolę logistycznej obsługi klienta, to studia I stopnia na kierunku logistyka utworzone zostały właśnie dla Ciebie! Kierunek logistyka jest dla tych, którzy oprócz teorii wysoko cenią praktykę! Kładziemy bowiem duży nacisk na zajęcia warsztatowe z praktykami, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Aby dać Ci możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy teoretycznej, na IV semestrze studiów odbędziesz praktykę zawodową w wymiarze 120 godzin.

Studiując na kierunku logistyka (studia pierwszego stopnia) uzyskasz ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego. Poznasz istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Zdobędziesz także umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych oraz nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę i praktykę w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym. Zrozumiesz istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

Kształcąc się na studiach drugiego stopnia na kierunku logistyka, zdobędziesz zarówno wiedzę teoretyczną, jaki i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania logistycznego. Poznasz istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Zdobędziesz także umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych oraz nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę i praktykę w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym.

Oferujemy zakresy kształcenia:

 • Systemy logistyczne, na którym opanujesz wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, a ponadto zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych (studia pierwszego stopnia).
 • Zarządzanie transportem tu przyswoisz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem transportu drogowego, wzbogaconą o występujące nowe trendy z zakresu stosowania nowych technik, technologii i organizacji (studia pierwszego stopnia).
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw umożliwi Ci zdobycie wiedzy i praktyki z organizowania transportu, doboru środków transportowych zarówno w rozumieniu transportu bliskiego jak i dalekiego oraz realizowania wszelakich zadań logistycznych (studia drugiego stopnia).
 • Zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji, na którym zdobędziesz  wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności  dotyczące nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu (studia drugiego stopnia).
 • Zarządzanie informacją logistyczną  dostarczy Ci  wiedzy  i praktyki do profesjonalnego zarządzania informacją logistyczną w różnego typu przedsiębiorstwach oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna (studia drugiego stopnia).

Logistyka drugiego stopnia to kierunek objęty projektem Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej, dzięki któremu możesz wziąć udział w następujących szkoleniach i kursach: Przygotowania do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy, Lean Logistics, Zasad posługiwania się regułami Incoterms, Obsługi wybranych procesów logistycznych w systemie ERP, Problem Solving. Będziesz mieć możliwość odbycia staży u pracodawców funkcjonujących w branży logistycznej, wzięcia udział w wykładach branżowych zwiększając swoje kompetencje oraz w wizytach studyjnych pozwalających poznać wiele praktycznych aspektów działalności przedsiębiorstw logistycznych.

 Kto będzie Cię uczył?

Nasi wykładowcy są doświadczonymi naukowcami realizującymi od wielu lat prace naukowo-badawcze oraz autorami kilkunastu książek, kilkudziesięciu skryptów uczelnianych, kilkuset artykułów i referatów, w tym indeksowanych w najważniejszych światowych bazach naukowych. Są członkami rad programowych oraz recenzentami czasopism wydawanych w kraju i za granicą.

Nasi nauczyciele akademiccy są również współorganizatorami sympozjów i seminariów naukowych, a także przygotowują konferencje krajowe i międzynarodowe, są partnerami w projektach międzynarodowych. Wielu z pracowników jest członkami organizacji naukowych i innych organizacji, również międzynarodowych.

Nasza działalność naukowa jest ściśle związana z aktywnością w sferze praktyki życia gospodarczego regionu. W gronie naszych wykładowców są nie tylko teoretycy z imponującym dorobkiem naukowym, ale również osoby posiadające doświadczenie w praktyce gospodarczej, którzy  przygotowują  rozwiązania dla biznesu w zakresie systemów i procesów logistycznych oraz innowacyjności.

Perspektywy pracy

Zostaniesz przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Przygotujemy także do samodzielnego tworzenia i zarządzania przedsięwzięciami logistycznymi.

Specjalistów logistycznych z zakresu systemów logistycznych oraz zarządzania w transporcie potrzebują wszystkie podmioty działające na rynku, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich czy też dużych tj.:

 • przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, produkcyjno – logistyczne,
 • jednostki projektowe i doradcze zajmujące się logistyką,
 • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne
 • magazyny, centra logistyczne.

Możesz pracować także jako operator logistyczny lub samodzielny specjalista.

Nie czekaj. Aplikuj na kierunek 👍

Rekrutacja krok po kroku