Studia stacjonarne i niestacjonarne     

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 7-semestralne

Oferowane zakresy: 

Podczas studiowania na kierunku logistyka inżynierska  możesz pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać praktykę w zakresie:

  • zarządzania i inżynierii transportu,
  • inżynierii systemów logistycznych.

Sylwetka absolwenta

Jeśli jesteś osobą, która chce kształcić się w zakresie procesów logistycznych realizowanych w łańcuchach dostaw oraz logistyki transportu ludzi i towarów oraz projektowania systemów transportowych, to studia na nowatorskim kierunku logistyka inżynierska są skierowane do Ciebie. To tutaj zdobędziesz wiedzę teoretyczną i będziesz miał możliwość wykorzystania jej w praktyce gospodarczej.

Kierunek logistyka inżynierska jest dla tych, którzy oprócz teorii wysoko cenią praktykę!

Program studiów stanowi odpowiedź na wymagania praktyki gospodarczej. Kładziemy bowiem duży nacisk na zajęcia laboratoryjne, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Studia doskonale przygotują Cię do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu, a zwłaszcza realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją zadań wynikających z nowoczesnego łańcucha dostaw, dystrybucji towarów i zarządzania nimi, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych.

Studiując na kierunku logistyka inżynierska nauczysz się nie tylko jak funkcjonują nowoczesne łańcuchy dostaw, jak kształtować przepływ towarów, aby umożliwić ich dostawę we właściwej ilości, oczekiwanej jakości, w wymaganych terminie i po optymalnych kosztach, jak zarządzać transportem, ale także jak skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu podmiotach gospodarczych.

Kto będzie Cię uczył? 

Nasi wykładowcy to nie tylko teoretycy, to także osoby mające doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nasi wykładowcy są doświadczonymi naukowcami realizującymi od wielu lat prace naukowo-badawcze oraz autorami kilkunastu książek, kilkudziesięciu skryptów uczelnianych, kilkuset artykułów i referatów, w tym indeksowanych w najważniejszych światowych bazach naukowych. Są członkami rad programowych oraz recenzentami czasopism wydawanych w kraju i za granicą.

Perspektywy zawodowe 

Po ukończeniu studiów inżynierskich możesz:

  • prowadzić własną działalność gospodarczą;
  • być zatrudnionym we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich czy też dużych, pracownik działu logistyka, specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. zarządzania zapasami, specjalista ds. zamówień i dostaw, specjalista ds. zarządzania flotą, specjalista ds. transportu, specjalista ds. rozwoju dostawców, product manager ds. zakupu.

Nie czekaj. Aplikuj na kierunek 👍

Rekrutacja krok po kroku