Sama teoria to za mało, by zmieniać rzeczywistość biznesową!  Praktykuj z nami i osiągaj sukcesy w biznesie!

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 6-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) 4-semestralne

Oferowane zakresy:

Podczas studiowania na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie  możesz pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać praktykę w jednym z zakresów:

 • menedżer finansowy (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 • rachunkowość i podatki (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 • inwestycje i nieruchomości (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 • nowe usługi biznesowe (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Sylwetka absolwenta

Jeśli jesteś osobą, która chce tworzyć i biegle posługiwać się informacją finansową w przedsiębiorstwach, w bankach, czy też jednostkach sektora publicznego to studia na nowoczesnym kierunku finanse i rachunkowość w biznesie skierowane są do Ciebie. Nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę i praktykę w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym.

Kierunek finanse i rachunkowość w biznesie jest dla tych, którzy oprócz teorii wysoko cenią praktykę! Kładziemy bowiem duży nacisk na zajęcia warsztatowe z praktykami, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.

Czego się nauczysz?

Studiując na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie nauczysz się nie tylko tworzyć rzetelne informacje finansowe w działach księgowości, ale z sukcesem wykorzystywać je w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu podmiotach gospodarczych. W dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia i konkurencji na odległość kliknięcia myszką, umiejętność ta pozwala osiągnąć przewagę rynkową. Samodzielnie pozyskasz i przeanalizujesz dane, samodzielnie ocenisz ryzyko i wyciągniesz wnioski, a także będziesz wiedzieć, jakie decyzje należy podjąć w różnych warunkach gospodarczych.

Kto będzie Cię uczył?

W gronie naszych wykładowców są nie tylko teoretycy z imponującym dorobkiem naukowym, ale również osoby posiadające doświadczenie w praktyce gospodarczej – biegły rewident, doradca podatkowy, dyrektorzy finansowi, rzeczoznawca z zakresu wyceny nieruchomości, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami polskiej federacji rynku nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości.

Gdzie możesz pracować po ukończeniu kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

Masz bardzo duży wybór. Specjalistów w zakresie rachunkowości, finansów, analizy danych finansowych, oceny ryzyka potrzebują wszystkie podmioty działające na rynku. Możesz pracować jako samodzielny specjalista m.in.:

 • we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich czy też dużych, w działach księgowości, finansowych i inwestycji
 • we własnym przedsiębiorstwie J
 • w instytucjach sektora finansowego:
  •  bankach,
  • towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
  • firmach leasingowych, faktoringowych,
 • w firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego
 • w podmiotach na rynku nieruchomości (firmach deweloperskich, biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, biurach zarządzania nieruchomościami, kancelariach rzeczoznawców majątkowych)
 • w centrach usług finansowych i biurach rachunkowych
 • w podmiotach sektora finansów publicznych:
  • samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • urzędach i izbach skarbowych

Nie czekaj. Aplikuj na kierunek 👍

Rekrutacja krok po kroku