Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 7-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) 3-semestralne 📌 (nabór w semestrze letnim 2020/2021)

Oferowane zakresy

Podczas studiowania na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy  możesz pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać praktykę w jednym z zakresów:

  • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (studia pierwszego stopnia)
  • edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (studia pierwszego stopnia)
  • zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie (studia drugiego stopnia)
  • bezpieczeństwo i doskonalenie procesów (studia drugiego stopnia)

Sylwetka absolwenta

Lubisz pracować z ludźmi, masz misję “uczenia innych”, dbasz o bezpieczeństwo swoje, swojej rodziny i przyjaciół. To kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy jest dla Ciebie.

Na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy nie można się nudzić, co roku dokonujemy analizy aktualności programowych w celu jak najlepszego spełnienia wymagań przyszłego pracodawcy. Zmiany parku maszynowego, przepisów prawnych, wzrost poziomu automatyzacji i robotyzacji (Industry 4.0) czy też przyszłościowa synergiczna współpraca ludzi i maszyn (Industry 5.0) powodują ciągłe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z kompetencjami i umiejętnościami inżynierskimi.

Analizy wskazują, że za jakiś czas może całkowicie zniknie sentencja „i higiena pracy” i zostanie szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej uwzględniają taką możliwość i umożliwiają nabycie interdyscyplinarnych kompetencji i umiejętności. W przyszłości zawód tzw. behapowca, tak jak inne zawody, ulegnie przeobrażaniu. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów absolwent jest dobrze przygotowany na turbulentny rynek pracy dzięki kompetencjom i umiejętnościom nabytym na podczas studiów.

Nauka 

Studiując na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą podstawowych zasad kształtowania bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy. Dowiesz się, czym zajmują się służby BHP oraz na czym polega ich praca. Poznasz podstawowe przepisy prawa dotyczącego ochrony pracy. Nauczysz się, co to są środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Poznasz zasady analizy i oceny ryzyka zawodowego. Zdobędziesz praktykę w zakresie identyfikacji i pomiaru czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy. Dowiesz się także, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy.

Kto będzie Cię uczył? 

Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy prowadzone są przez doświadczoną kadrę. W gronie naszych wykładowców są nie tylko teoretycy z imponującym dorobkiem naukowym, ale również osoby posiadające doświadczenie w praktyce z zakresu BHP. Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy w tym zakresie, uczestniczymy w wielu szkoleniach z tego zakresu, aby przekazać naszym studentom bieżące wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Perspektywy zawodowe  

Masz bardzo duży wybór, jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia. Pamiętaj, że w wielu firmach, nawet tych małych, potrzebna jest osoba odpowiedzialna za BHP, a duże firmy tworzą specjalne działy, które zajmują się szkoleniem własnych pracowników w tym zakresie oraz dbają o ich bezpieczeństwo. Jako specjalista z zakresu BHP, możesz znaleźć pracę np.:

  • we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych – mikro, małych, średnich czy też dużych,
  • we własnym przedsiębiorstwie,
  • w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach,
  • w sektorze prywatnym oraz publicznym
  • samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • urzędach i izbach skarbowych

Ważna informacja dla absolwentów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 246 poz. 2467 i 2468) absolwent kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy może pracować na stanowisku starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp), starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp) oraz na głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp).

Nie czekaj. Aplikuj na kierunek 👍

Rekrutacja krok po kroku