Zapraszamy na międzynarodową konferencję na temat aktywnego uczenia się w edukacji inżynierskiej

(PAEE / ALE’2020)