kierunek: Business and Technology

European Faculty of Engineering to jednostka umożliwiająca kształcenie w języku angielskim w ramach kierunków studiów prowadzonych przez poszczególne Wydziały Politechniki Częstochowskiej. Studia odbywają się w systemie dwustopniowym – najpierw inżynierskim (Bachelor of Science), a następnie magisterskim (Master of Science).

Ich częścią jest tzw. mobility semestr, tzn. objęty dofinansowaniem przez program Socrates-Erasmus semestr nauki w jednej
z europejskich uczelni.

Wydział Zarządzania oferuje w systemie European Faculty of Engineering studia na kierunku Bussines and Technology. Przygotowuje się na nim specjalistów, łączących wiedzę techniczną i ekonomiczną, umiejących twórczo reagować na nowe wyzwania europejskiego i światowego biznesu. Docelowym miejscem ich pracy są zagraniczne koncerny.

Kandydaci zainteresowani specjalnością powinni zapisać się na kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”

Szczegółowych informacji udziela:

Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Ul. Dąbrowskiego 69, pok. nr 2
42-200 Częstochowa
tel 034 325 04 31,
www.efe.pcz.pl