Zapraszamy na

III Forum Akademicko-Gospodarcze,

24-25 lutego 2021 r. (on-line).

Temat wiodący konferencji:
Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady.

Uczestnikami konferencji będą osoby czynnie uczestniczące w procesach współpracy nauki i biznesu: rektorzy uczelni i dyrektorzy jednostek badawczych, osoby kierujące podmiotami gospodarczymi. Istotny jest także udział przedstawicieli administracji państwowej oraz organizacji zaangażowanych w procesy kluczowe dla rozwoju regionalnego: transferu technologii i finansowania działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej. Wydarzenie będzie transmitowanie i dostępne publicznie, jednak do udziału w dyskusji niezbędna jest rejestracja.

III Forum Akademicko-Gospodarcze

Formularz rejestracyjny: //pfag.pl/rejestracja/
Szczegółowy program: //www.pfag.pl/files/2021_02/program.pdf