Informujemy, że ze względu na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019
1.10.2018 r.(poniedziałek)jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
2.10.2018 r.(wtorek)jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku.
Zajęcia dla studentów pozostałych lat w dniu 2.10.2018 r. zaczynają się od godz. 13:00.