Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Studenckiej Komisji Wyborczej, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Zarządzania, ogłasza w dniu 21.11.2018 r. w godzinach 10:00-11:00 na Wydziale Zarządzania godziny rektorskie.