Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Pani Dziekan Wydziału Zarządzania, w związku ze szkoleniem pracowników, ogłasza dla wszystkich pracowników Wydziału Zarządzania, w dniu 31.10.2018 r. w godzinach 9:00-14:00 godziny rektorskie.