Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych ogłasza, że w dniu 31.10.2018 r od godziny 12:00 obowiązywać będą godziny rektorskie dla wszystkich wydziałów.