Z pełnomocnictwa Rektora politechniki Częstochowskiej, Prorektor ds. Nauki na wniosek Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku ze Świętami Wielkanocnymi ustala godziny rektorskie dla studentów. Godziny rektorskie obowiązywać będą dnia 29.03.2018 r. od godziny 12:00.

Information for foreign students
The Rector of the Częstochowa University of Technology sets hours free from classes at the Faculty of Management on 29.03.2018r. from 12.00