Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Studenckiej Komisji Wyborczej, w związku z wyborami na przedstawiciela studentów Wydziału Zarządzania do Senatu Politechniki Częstochowskiej z ogółu studentów Wydziału Zarządzania, ogłasza w dniu 17.10.2018 r. w godzinach 10:00-12:00 na Wydziale Zarządzania godziny rektorskie.