Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Częstochowskiej, w związku z kalendarzem przeprowadzania wyborów na kadencję 2020-2024, ogłasza godziny rektorskie na Wydziale Zarządzania w następujących terminach:

1. 03.03.2020 r. (wtorek) w godzinach od 13:30 do 16:30 – wybory Kolegium elektorów z grupy studentów Wydziału Zarządzania,

2. 06.03.2020 r. (piątek) w godzinach od 08:30 do 13:30 – wybory Kolegium elektorów z grupy nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania.

Dodatkowo ogłasza się godziny rektorskie dla:

• doktorantów i uczestników Szkoły Doktorskiej w dniu 02.03.2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 08:30 do 11:30 – wybory Kolegium elektorów z grupy doktorantów Uczelni,

• studentów Wydziału, którzy w dniu 03.03.2020 r. (wtorek) w godzinach 8:30-11:30 mają zaplanowane zajęcia w jednostkach międzywydziałowych tj. Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z uwagi na wybory Kolegium elektorów z grupy nauczycieli tych jednostek.