Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Częstochowskiej,w związku z kalendarzem przeprowadzania wyborów na kadencję 2020-2024, ogłasza godziny rektorskie na Wydziale Zarządzania w dniu 02.03.2020 r. (poniedziałek) od godziny 09:00 do 13:30 dla studentów, którzy mają zajęcia w następujących salach:

poniedziałek WZ-1 WZ-2 WZ-3
915– 1000 II stopnia (SUM), kierunek: ZARZĄDZANIE, semestr 2 W. Logistyka Prof. Brzozowska
10’°-1055 kierunek: FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ, semestr 2 w. Finanse przedsiębiorstwa dr Wielgórka II stopnia (SUM), kierunek: ZARZĄDZANIE, semestr 2 W. Eurologistics, Prof. Kot
1105.H50 II stopnia (SUM), kierunek: ZARZĄDZANIE, semestr 2 W. Prawo handlowe i autorskie, Dr Bazan – Bulanda
1200-1245 kierunek: FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ, semestr 2

w. Makroekonomia dr Sipa

kierunek: FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ, semestr 6 Ć. Spec. Rachunkowość budżetowa,

Dr Kuraś

II stopnia (SUM), kierunek: ZARZĄDZANIE, semestr 2 Ć. Prawo handlowe i autorskie, Dr Bazan