Rektor Politechniki Częstochowskiej z uwagi na spotkanie opłatkowe społeczności akademickiej Uczelni ogłasza, że w dniu 18 grudnia 2019 r. w godzinach 11:00-14:00 będą obowiązywać godziny rektorskie na wszystkich Wydziałach.