Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z dnia 28 luty 2019, poz. 392) (//isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000392)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z dnia 7 sierpnia 2020, poz. 1352) (//isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001352/O/D20201352.pdf)

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (//www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.html)

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (https://www.gov.pl/attachment/033f1e63-ab79-4c4b-9c27-d3848d845033)

Kalkulator slotów (https://www.pcz.pl/pl/file/17360/download?token=CTQ5VXMg)