Wniosek wydawniczy.doc          Oświadczenie Autora artykułu.doc              Author’s Copyright Transfer Statement.doc  

Wniosek wydawniczy.pdf           Oświadczenie Autora artykułu.pdf              Author’s Copyright Transfer Statement.pdf  

 

Druk recenzji.doc                         Oświadczenie Autora monografii.doc         Author’s Copyright Transfer Statement (Monograph).doc  

Druk recenzji.pdf                          Oświadczenie Autora monografii.pdf         Author’s Copyright Transfer Statement (Monograph).pdf  

 

Wymogi edytorskie.doc               Editorial Requirements.doc                         Plan wydawniczy na rok 2018.pdf  

Wymogi edytorskie.pdf               Editorial Requirements.pdf                          Zgłoszenie do Planu wydawniczego 2019   

 

Logo Wydziału Zarządzania                  Papier firmowy WZ  

 

Wymogi graficzne                                  Szablon publikacji naukowej