The University of the Third Age at the Faculty of Management at the Częstochowa University of Technology has been operating since October 2004. Over 400 people are educated on it, representing various professions.

Program zajęć Uniwersytetu planowany jest na cały rok akademicki i obejmuje każdy dzień tygodnia. W poniedziałki słuchacze uczęszczają na pływalnię oraz uczestniczą w zajęciach tanecznych. Tego dnia odbywają się również spotkania Grupy Artystycznej „Werniks”. Wtorek przeznaczony jest na działalność chóru „Canto Cantare”, a także ćwiczenia z rysunku. W środę i czwartek słuchacze uczą się języków obcych: angielskiego, rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego oraz odbywają zajęcia komputerowe. Dodatkową atrakcją tych dni są spotkania członków Klubu Literackiego „Fraszka”. W piątek prowadzone są wykłady z różnych dziedzin wiedzy: z literatury, historii sztuki, zdrowia, muzyki, astronomii, rekreacji oraz poezji, jak również odbywają się spotkania klubu fotograficznego. Sobota to dzień, w którym można wykazać się sprawnością fizyczną na zajęciach z Jogi.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oprócz zajęć uczestniczą w wielu imprezach kulturalnych. Organizowane są wyjścia do teatru, filharmonii, Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater, atrakcyjne wycieczki, rajdy, kuligi i spacery. Uniwersytet urządza tradycyjne spotkania opłatkowe i wielkanocne. Słuchacze odwiedzają również osoby samotne i chore.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizują swoje pasje. Organizowane są koncerty chóru „Canto Cantare”, odbywają się promocje książek i konkursy literackie. Ostatnio wydaną książką jest tomik poezji pt. „Poezja mieszka w zaułkach. Utwory o Częstochowie”, zawierającą zbiór wierszy, napisanych przez członków Klubu Literackiego „Fraszka”. Uniwersytet organizuje wernisaże, gdzie prezentowane są obrazy, tkaniny artystyczne i fotografie wykonane przez słuchaczy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania współpracuje między innymi z Akademią Walki z Rakiem, Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy, redakcją Życia Częstochowy, Ośrodkiem Promocji Kultury Gaude Mater. Relacje z koncertów i wernisaży pokazywane są w telewizji Orion, a także opisywane w Życiu Częstochowy i w częstochowskim dodatku Gazety Wyborczej.

Gośćmi Uniwersytetu Trzeciego Wieku są wybitni specjaliści z różnych dziedzin życia, a także aktorzy teatru w Częstochowie i artyści.

Uniwersytet Trzeciego Wieku udowadnia, że wiek nie jest przeszkodą w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich zdolności. Dzięki wspólnym spotkaniom i nauce życie jego uczestników staje się radośniejsze i bardziej interesujące. Niegasnąca popularność i wciąż zwiększająca się liczba słuchaczy Uniwersytetu świadczy o potrzebie rozwijania tego typu inicjatyw.