PhD scholarship / Increase doctoral scholarship / Financial support

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:

  • art. 181, art. 184, art. 199 oraz art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
    o szkolnictwie wyższym
     (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.
    w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.
  • https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html