Procedura wyjazdu na staż krajowy:
1.Podanie do Prorektora ds.Nauki przez Dziekana Wydziału przez  Kierownika Studiów Doktoranckich
2.Umowa o staż w dwóch egzemplarzach.
3.Ubezpieczenie na czas wyjazdu.
4.Oświadczenie doktoranta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych