The life of academic youth is not only science, work and entertainment, but also professional sport, general and recreation. The existence of athletes – University students, among others volleyball players, V-ce World Champions from Japan in 2006: Michał Winiarski, Michał Bąkiewicz, Łukasz Żygadło (a graduate from 2004) and teams in which they play in the world, nationwide or local arena is one of the forms of excellent promotion of the University. Therefore, athletes and teams representing the academic environment of the Częstochowa University of Technology are under the special care of the University authorities.
Wśród studentów Politechniki Częstochowskiej jest wielu reprezentantów Polski i studentów reprezentujących najwyższy poziom sportowy w dyscyplinach sportu takich jak: lekkoatletyka, speedrower, siatkówka plażowa.
W ostatnich latach studenci Politechniki Częstochowskiej poprzez zwycięstwa w poszczególnych etapach eliminacji ogólnopolskich reprezentowali Nasz Kraj w Akademickich Mistrzostwach Europy: w siatkówce kobiet – Holandia, lipiec 2006, w koszykówce męskiej – Portugalia, lipiec 2006, w siatkówce plażowej – Włochy, czerwiec 2006, i w Akademickich Mistrzostwach Åšwiata w siatkówce plażowej – Cypr, maj 2006.
Obecnie przy Uczelni działa, posiadający osobowość prawną, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS) i Organizacja środowiskowa AZS w Częstochowie ( OŚ AZS ) – skupiająca wszystkie kluby AZS w Częstochowie. KU AZS wspólnie ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) i Samorządem Studenckim zajmuje się propagowaniem i organizacją życia sportowego w środowisku akademickim Politechniki Częstochowskiej. KU AZS prowadzi sekcje sportowe, organizuje Ligi Międzyuczelniane i Międzywydziałowe, Wydziałowe Dni Sportu, imprezy rekreacyjno-sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym, a także obozy sportowe i adaptacyjne (dla pierwszego roku studiów), szkoleniowe, rekreacyjne.
W ramach KU AZS działa 14 sekcji: siatkówki męskiej i kobiet, koszykówki męskiej, piłki nożnej, tenisa stołowego, judo, jogi, karate, żeglarstwa, nurkowania, aerobiku, samoobrony, narciarstwa i snowboardu.
Akademicki Związek Sportowy jest gwarantem, że każdy student, doceniając znaczenie ruchu dla zdrowia i wspaniałej sylwetki, znajdzie tu coś dla siebie.

Klub Uczelniany AZS
Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 3
tel./fax 034 325 04 26
e-mail: czestochowa@azs.pl
strona internetowa: www.ku-azs.czest.pl