Academic Incubators of Entrepreneurship is an initiative aimed at developing entrepreneurship among young Poles. AIP is the largest network of academic business incubators in Europe that provide pro-innovation services. AIP implements social and business projects on a national and regional scale, gathers the most outstanding experts of young entrepreneurship and develops the Innovative Economy in Poland to introduce young Poles into enterprising lanes.

 

Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W tym celu na najlepszych uczelniach w całej Polsce stworzono ponad 32 inkubatorów, oferujących pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez pisanie umów i udzielanie porad prawnych, aż do świadczenia usług o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym, przyznawania dotacji i pożyczek.

 

Współpraca z AIP umożliwia każdej młodej osobie do 30 roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry POMYSŁ! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zrzeszają ludzi młodych, ambitnych i bardzo dobrze wykształconych. AIP umożliwiają im połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów z wiedzą praktyczną, którą mogą nabyć tylko i wyłącznie
samodzielnie prowadząc swoją działalność. Dzięki opiece jaką nad nimi sprawują Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ci młodzi ludzie stają się prawdziwymi profesjonalistami w swoich dziedzinach.

Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie, że potrzebna jest nowa jakość wspierania przedsiębiorczości w Polsce, poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju małych i średnich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych mających stanowić przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki.

Podejmujemy się tego zadania i zwyciężymy wprowadzając młodych w nową erę.

Sukcesy

 • Ponad 1000 osób jest zaangażowanych w realizację biznesów w AIP
 • Już 2000 firm funkcjonowało w ramach AIP
 • 20 mln złotych dochodu wygenerowanego przez firmy AIP w 2008 roku
 • Kilkadziesiąt tysięcy zł – łączna wartość zleceń
 • Ponad 1900 pomysłów zgłoszonych w największym w Polsce konkursie na biznesplany
 • Ponad 250 bezzwrotnych dotacji o łącznej wartości 2 mln złotych, pozyskanych przez AIP dla młodych osób zakładających własne firmy
 • AIP został wyróżniony tytułem Inicjatywa Roku 2005„Johnnie Walker Keep Walking Award”
 • Nominacja Ministerstwa Gospodarki do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości, 9.10.2007

Załóż firmę
Każda młoda osoba do 30. roku życia może założyć praktycznie każdy biznes.

AIP maksymalnie ułatwiają młodym osobom start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP (pre-inkubacja), bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko młodych przedsiębiorców.

W naszym projekcie skupiamy się na tym, aby dostarczyć studentom jak najwięcej praktycznej wiedzy i dobrych przykładów, gdyż kończąc uczelnię otrzymują ogromną wiedzę teoretyczną, jednakże tę praktyczną muszą zdobywać wyłącznie sami.Poprzez inkubator mogą oni bez wielkich nakładów finansowych założyć swoją własną wymarzoną firmę, która za kilka lat może stać się potężnym przedsiębiorstwem, dając miejsca pracy setkom Polaków.

Co AIP zrobi dla Twojej firmy?

 • Działając w AIP nie musisz rejestrować własnej działalności gospodarczej, dzięki temu nie płacisz składki ZUS
 • Prowadzimy księgowość Twojej firmy
 • Tworzymy umowy, udzielamy porad prawnych
 • W ramach Kampanii Wspieraj Młody Biznes pozyskujemy dla Twojej firmy nowe atrakcyjne zlecenia
 • Udostępniamy biuro
 • Pozyskujemy środki na funkcjonowanie Twojej firmy – dotacje, stypendia, kredyty, finansowanie inwestorów kapitałowych
 • Organizujemy szkolenia, byś mógł efektywnie zarządzać swoją firmą
 • Wspieramy w reklamie i promocji
 • Nad rozwojem Twojej firmy czuwa sztab ekspertów

Proces zakładania firmy

 1. Akceptacja regulaminu AIP przez osobę ubiegającą się o pomoc AIP.
 2. Wypełnienie wniosku znajdującego się na stronie internetowej www.inkubatory.pl.
 3. Akceptacja wniosku przez Dyrektora AIP przesłana drogą elektroniczną (e-mail).
 4. Podpisanie umowy z Dyrektorem AIP.
 5. Osoba ubiegająca się o pomoc AIP staje się beneficjentem.

Wiecej informacji na www.aipczestochowa.pl