The “Young Entrepreneurs” Scientific Circle has been operating since March 10, 2003.

Podstawowym celem Koła jest upowszechnianie wiedzy i praktyki z zakresu zarządzania, a w szczególności zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu. Cel Koła realizowany jest między innymi dzięki:

  • udziałowi w pracach badawczych indywidualnych i zespołowych prowadzonych w Katedrze  Ekonometrii i Statystyki z zakresu zastosowania metod ilościowych w naukach ekonomicznych,
  • cyklicznym zebraniom naukowym członków Koła, prezentowaniu przez studentów i zaproszonych gości ze świata biznesu przygotowanych referatów, prezentacji filmów naukowych, pokazów multimedialnych,
  • organizowaniu i udziałowi w seminariach, konferencjach, sesjach, zjazdach, obozach oraz wycieczkach naukowych dla studentów w Politechnice Częstochowskiej i innych ośrodkach naukowych.
Opiekun koła – dr Aneta Włodarczyk – Katedra Ekonometrii i Statystyki