The “Safe Circle” circle was established in 2009 and operates at the Department of Technical and Security Systems. The aim of the “Safe Circle” Scientific Circle is scientific and didactic activity in the area of work safety in Poland and the European Union as well as cooperation with services dealing with work safety issues.

Członkowie koła biorą udział w konferencjach i seminariach naukowych tematycznie związanych  z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uczestniczą w spotkaniach i prelekcjach cyklicznie organizowanych przez pracowników Katedry Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

Zakres tematyczny działalności koła obejmuje zagadnienia z ergonomii, ryzyka zawodowego, chorób zawodowych i wypadków przy pracy, bezpieczeństwa procesu eksploatacji maszyn i urządzeń, bezpieczeństwa środowiskowego, profilaktyki i systemów informacyjno-technicznych, zarządzania bezpieczeństwem pracy, projektowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz prawa pracy.

Opiekun koła dr Bogna Konodyba-Rorat