If you want to learn, expand or reinvent the knowledge of the real estate market, join

Koła Naukowego “MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI”

Szukamy Ludzi aktywnych i pomysłowych, nie bojących się wyzwań i wierzących w nieograniczone możliwości swoje i zespołu, jaki będą tworzyć !

Koło naukowe “MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI” działa od 3 stycznia 2011 roku.

Tematyką działalności koła jest istota i funkcjonowanie runku nieruchomości w Polsce i na świecie. W ramach programu naukowego koła analizie poddawane są w szczególności obszary wyceny i zarządzania nieruchomościami, finansowania nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Koło naukowe będzie realizowało swoje cele zwłaszcza poprzez:

  • uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu dyscyplin związanych z nieruchomościami;
  • współpracę z organizacjami i kołami naukowymi Politechniki Częstochowskiej i innych uczelni;
  • organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów i wykładów dla Członków Koła oraz innych studentów Politechniki Częstochowskiej;
  • wycieczkach kół naukowych;
  • prowadzenie projektów badawczych i badań rynkowych;
  • współpracę ze specjalistami ds. nieruchomości oraz przedsiębiorcami operującymi na rynku nieruchomości agencjami marketingowymi, przedstawicielami działów marketingu firm polskich i zagranicznych;


Opiekunem naukowym koła jest dr Małgorzata Okręglicka.

Nasz kontakt w sprawach dotyczących działalności koła to: okręglicka-pcz@wp.pl

Dołącz do nas na FB: 
https://www.facebook.com/groups/716166201751373/

Dołącz do nas ! Zapraszamy.

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 1

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 2

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 3

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 4

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 5

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 6

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 7

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 8

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 9