The “Promotor of Quality” Scientific Association has been operating since July 11, 2003.
Koło ma na celu aktywny udział w konferencjach dla młodych pracowników nauki organizowanych przez różne Koła, rozszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania jakością, analiza problemów związanych z zarządzaniem jakością w polskich przedsiębiorstwach, analiza postępowania podczas uzyskania certyfikatu ISO 9001:2000, eksponowanie korzyści stosowania metod i narzędzi doskonalenia jakości zgodnie ze współczesnymi kierunkami zarządzania, uwzględnienie istoty rozwoju reengineeringu, elastycznego dostosowania się do zmiennych warunków rynkowych wymuszających zachowania projakościowe, zarządzanie zmianami
Opiekunem koła jest dr inż. Krzysztof Knop