The basic formula of the work of the MSP Circle is the cyclical gathering of its members to analyze the situation of SMEs in Poland
and the region.

Beneficjentami Koła MSP są studenci Wydziału Zarządzania. Wśród celów działalności  wymienia się działalność badawczą w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw sektora małej i średniej przedsiębiorczości, nawiązanie współpracy z przedstawicielami tego sektora, wskazywanie szans, jakie stwarzają małe i średnie firmy w sytuacji globalnego kryzysu, udział w konferencjach naukowych, w tym w Międzywydziałowych Seminariach Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej.

Poza tym Naukowe Studenckie Koło MSP zaprasza małych i średnich przedsiębiorców w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, przeprowadzane są badania w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie śląskim. W ramach działalności Koła Naukowego MSP jego studenci wykazują zainteresowania naukowe związane z zakresem działalności merytorycznej Koła.

W konsekwencji studenci – członkowie Koła MSP przygotowują i bronią prac magisterskich / licenjackich z zakresu działalności sektora MSP na rynku polskim i na rynkach międzynarodowych.
Opiekun koła dr Jolanta Urbańska – adiunkt w Instytucie Marketingu