The Scientific Circle Manager began operations on January 8, 13 at the Department of Econometrics and Statistics.

Celem KN „MENEDŻER” jest podnoszenie wiedzy z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem i zainteresowanie problematyką przedsiębiorczości, a w szczególności: prowadzenie badań naukowych, obserwacji i analizie funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cel powyższy Koło realizuje poprzez organizowanie spotkań z ludźmi sukcesu biznesowego, seminariów, szkoleń i konferencji związanych z tematyką Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.

Cele dodatkowe Koła to organizacja czasu wolnego studentów poprzez wspólne wjazdy, imprezy sportowe organizowane samodzielnie a także wspólnie z KU AZS Politechniki.

Przewodniczący KN: Aneta Sobiegraj, manager@zim.pcz.pl

Opiekun Koła: dr Andrzej Brzeziński – adiunkt w Katedrze Ekonometrii i Statystyki