The Logistics Science Club was founded on June 15, 2003.

Koło to zrzesza studentów zainteresowanych problematyką logistyki i zarządzania logistycznego, pragnących poszerzać zakres posiadanej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Głównymi celami KN Logistyk są:
  • upowszechnianie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie logistyki i zarządzania logistycznego w środowisku akademickim,
  • organizacja spotkań z osobami związanymi zawodowo i naukowo z zagadnieniami logistyki i zarządzania logistycznego,
  • nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorstwami oraz współpraca z nimi,
  • udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach logistycznych,
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych.
Opiekun Koła dr inż. Marta Kadłubek – adiunkt w Instytucie Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego.