If you want to deepen your knowledge in the field of public health, join
Koła Naukowego „HOMEOSTICUS”
Szukamy ludzi kreatywnych i pracowitych!!!
Koło naukowe „HOMEOSTICUS” działa od 16 LISTOPADA 2010 roku.

Tematyką działalności koła jest pogłębienie znajomości organizacji i zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego instytucji.

Koło naukowe będzie realizowało swoje cele zwłaszcza poprzez:

  • pogłębianie wiedzy i umiejętności jej zdobywania w procesie kształcenia,
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych, afirmacje aktywnego wypoczynku,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej i proekologicznych postaw we współczesnym biznesie,
  • uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu zdrowia publicznego,
  • organizowanie wycieczek kół naukowych;
  • współpracę z organizacjami i kołami naukowymi Politechniki Częstochowskiej i innych uczelni;
  • prowadzenie projektów badawczych w ramach Katedry Zdrowia Publicznego i WZ,

Opiekunem naukowym koła jest dr Oksana Seroka-Stolka