Student Scientific Circle Erasmus + Manager deals with national and international scientific and organizational activities aimed at the exchange of knowledge and students within:

– programów wymiany międzynarodowej (np. Erasmus+, CEEPUS, Visegrad grant, Fulbright oraz innych programów wymiany międzynarodowej),

– międzynarodowych projektów, konferencji, seminariów i warsztatów studenckich oraz wykładów (połączonych z publikacjami),

– spotkań ze studentami oraz wykładowcami uczelni zagranicznych, którzy przebywają na Wydziale Zarządzania w ramach programu Erasmus+ czy też innych programów,

– bezpłatnej nauki języków obych (angielski, niemiecki, włoski, francuski, rumuński, słowacki etc),

– bezpłatnych warsztatów i szkoleń połączonych z możliwością uzyskania certyfikatu,

– spotkań z potencjalnymi pracodawcami i przedstawicielami  organizacji społecznych, samorządu lokalnego, kultury oraz mediów.

Głównym celem programowym Studenckiego Koła Naukowego Erasmus+Manager jest promocja wiedzy na temat międzynarodowych programów stypendialnych (m.in. Erasmus+, Ceepus, Visegrad, Fulbright) oraz integracja studentów Wydziału Zarządzania i studentów zagranicznych, którzy studiują bądź też studiowali na Wydziale Zarządzania w ramach programu Erasmus+ oraz innych studenckich programów stypendialnych.

Koło działa od maja 2016 roku i ma już na koncie 15 publikacji naukowych przygotowanych przez 10 członków koła (stan na 23.02.2017), 4 wystąpienia członków koła na międzynarodowych konferencjach naukowych, uczestnictwo w 2 międzynarodowych projektach naukowych (Serbia, Rumunia), organizację wykładu – spotkania z przedstawicielami biznesu oraz organizację dwóch wycieczek dydaktycznych.

Studenckie Koło Naukowe Erasmus+Manager współpracuje z:

– CooperStandard, Częstochowa,
– Stowarzyszeniem Menedżerów Jakości i Produkcji w Częstochowie,
– B+R Studio (współpraca z Dobroteką, Dobrodzień),
– Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Częstochowie,
– Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie,
– Fundacją PERSPEKTYWY (w ramach Akcja „Dziewczyny na Politechniki”),
– Fundacją im. Izabeli Jarugi-Nowackiej,
– Stowarzyszeniem Kongres Kobiet,
– Louisiana Business & Technology Center, USA,
– Croatian Quality Mangers Society, Zagrzeb, Chorwacja,
– Engineering Management Department of Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia,
– Schaeffler Romania S.R.L., Brasov, Rumunia,
– CICOC Centrul de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera, Alba Iulia, Rumunia,
– AdBird.sk, s.r.o., Słowacja (mgr Jakub Hollý oraz mgr Peter Vaško, Marketing and Project managers),
– Radio Katowice.

W ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy, która specjalizuje się w projektach z zakresu promowania szerszego udziału kobiet w edukacji inżynierskiej (“Dziewczyny na politechniki!”) i ścisłej („Dziewczyny do ścisłych!”) członkiem honorowym wspierającym działania Studenckiego Koła Naukowego Erasmus+Manager została Pani Barbara Nowacka, promująca aktywizację studentów w ramach programu mentoringowego Lean in STEM (organizowanego przez Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY).

Opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Erasmus+Manager jest dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska, koordynator międzynarodowego programu wymiany akademickiej Erasmus+ oraz koordynator w wielu projektach międzynarodowych (pracownik Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.