Student Scientific Association “EQUIVALENT” was established in January 2013 and operates at the Department of Economics, Investment and Real Estate of the Faculty of Management at the Częstochowa University of Technology.

Opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Anna Lemańska-Majdzik.

Celem Koła jest:

• organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
• przygotowywanie referatów i dyskusji,
• organizowanie spotkań naukowych, warsztatów, konferencji, spotkań z przedsiębiorcami itp.,
• udział w seminariach Kół Naukowych oraz Konferencjach dla Młodych Naukowców,
• współpraca z innymi organizacjami studenckimi,
• promowanie Wydziału Zarządzania oraz Politechniki Częstochowskiej.

Obszarem zainteresowań Koła jest:

• zrównoważony rozwój przedsiębiorstw,
• zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem,
• CSR jako koncepcja promująca społeczną odpowiedzialność biznesu,
• eko-rozwój itp.

adres kontaktowy: rownowaznik_wz@o2.pl