As part of the Institute of Enterprise Management, there is the Students’ Scientific Circle of Business People whose supervisor is Dr. Katarzyna Łukasik. Działalność Koła koncentruje się na współczesnych problemach zarządzania przedsiębiorstwem, jak i na możliwościach jego rozwoju. Dotychczasowym efektem działalności Koła jest organizacja pięciu ogólnopolskich i dwóch międzynarodowych  konferencji naukowych, jak i uczestnictwo w konferencjach pozauczelnianych. Tematy cyklicznie organizowanych konferencji to: „Wyzwania i perspektywy zarządzania  w turbulentnym otoczeniu”, „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania” oraz „Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji”. W/w konferencje, dały członkom Koła możliwość publikacji licznych artykułów naukowych, których są autorami lub współautorami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dołączenia do nas. Zapisy u opiekuna koła dr Katarzyny Łukasik