At the meetings of the Buchalter Scientific Society, lectures and discussions are held with people related to accounting practice, going beyond the scope of the accounting program.

Od 2011 roku Koło Buchalter organizuje konferencje naukowe, na których są prezentowane najnowsze badania z zakresu teorii i praktyki rachunkowości. Konferencje kierowane są do Studentów, nie tylko będących członkami Koła, ale również wszystkich innych osób, które są zainteresowane tematyką rachunkowości. Szczególnie cenna jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń praktyków rachunkowości – przedstawicieli Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którzy są zapraszani na Konferencje.
Opiekun koła: dr inż. Izabela Turek – adiunkt w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości