Association of Pupils of the Częstochowa University of Technology was established at the Congress in September 1989. It continues the good traditions of the Absolute Circle operating in the Polytechnic since 1960, initially under the leadership of MG Juszczuk, then prof. L. Jeziorskiego, and since 1999, prof. J. W. Pilarczyk.

Stowarzyszenia prowadzi dokumentację dotyczącą adresów oraz miejsca pracy naszych absolwentów. Zarząd stara się śledzić ich losy, wyławiać tych, którzy zrobili kariery, ale również i tych, którzy potrzebują pomocy. Dysponuje kilkoma tysiącami kart informacyjnych. Znaczna ich część jest skomputeryzowana, wymaga jednak ciągłego uzupełniania i aktualizacji.

Głównym celem Klubu jest integracja absolwentów naszej Uczelni, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej realizowany jest poprzez cykliczne spotkania; wiosną przy okazji konkursu “Absolwent Roku” oraz jesienią w połączeniu z prelekcjami zaproszonych gości.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, studiował w Politechnice Częstochowskiej lub podnosił swoje kwalifikacje naukowo-techniczne w tej Uczelni. Członków zwyczajnych przyjmują właściwe Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnych deklaracji kandydatów. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

Zachęcamy absolwentów naszego Wydziału do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia naszej Uczelni.