At Czestochowa University of Technology, projects are being implemented as part of research and education programs and initiatives. The University is actively involved in the 7th Framework Program (including PEOPLE – MARIE CURIE and the ENERGY sub-program), in numerous COST projects and in activities under the NORWEGAN FINANCIAL MECHANISM.

W poprzednich latach realizowane były na uczelni projekty w ramach takich programów europejskich jak: LEONARDO DA VINCI, TEMPUS (JEP i CME), SOCRATES-GRUNDTVIG (”Innovation through Dialogue”) oraz SOCRATES-MINERVA (”ESMOS – Enhancing Student Mobility via On-line Support”). W chwili obecnej trwają przygotowania do włączenia Uczelni m.in. do programów ERASMUS-MUNDUS i YOUTH.

Aktywność studentów Wydziału Zarządzania uczestniczących w wymianie międzynarodowej jest realizowana głównie w ramach projektu LLP Erasmus. Dodatkowo, realizowane w partnerstwie międzynarodowym projekty, np. w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, znacząco przyczyniają się do zwiększenia mobilności kadry naukowo-dydaktycznej. Działalność dotycząca realizacji mobilności studentów Wydziału Zarządzania prowadzona jest w ramach dwóch podstawowych kategorii:

 • SMS – wymiany studentów między uczelniami partnerskimi w celu odbycia części studiów w uczelni zagranicznej;
 • SMP – wyjazd studentów na praktyki za granicą (do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta).

Studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość wyboru wyjazdu do uczelni partnerskiej w Belgii, Czechach, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgrzech, Włoszech.

W przypadku kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Zarządzania wymiana o zasięgu międzynarodowym koncentruje się wokół programu LLP Erasmus oraz programu VISEGRAD STRATEGIC. Działalność dotycząca realizacji mobilności pracowników prowadzona jest na Wydziale Zarządzania w obrębie dwóch płaszczyzn:

 • STA – wymiany nauczycieli między uczelniami partnerskimi w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej;
 • STT – wymiany pracowników w celu odbycia szkolenia w instytucji zagranicznej (do zagranicznych instytucji, w tym szkół wyższych, w celach doskonalenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy, wymiany doświadczeń).

 

Rok Rodzaj programu międzynarodowego Liczba uczestniczących w wymianie
studentów pracowników
W P W P
2007/2008 LPP-ERASMUS 14 1
2008/2009 LPP-ERASMUS 13 2 3 3
2009/2010 LPP-ERASMUS 12 8 5
2010/2011 LPP-ERASMUS 12 3 11 13
2011/2012 LPP-ERASMUS 18 8 13 7
2011/2012 TEMPUS: PROJET MESURE STRUCTURELLE 2011 2
2008/2009 VISEGRAD STRATEGIC PROGRAM NO. 30810004-IVF 10
2009/2010 VISEGRAD STRATEGIC PROGRAM NO. 30810004-IVF 3 24
2010/2011 VISEGRAD STRATEGIC PROGRAM NO. 30810004-IVF 4
2010/2011 VISEGRAD Small Grants 7
2010/2011 CEEPUS FREEMOVER 1
2011/2012 CEEPUS FREEMOVER 1

Możliwości dla uczelni:

 • prowadzenie wymiany studentów
 • prowadzenie wymiany pracowników uczelni
 • organizowanie kursów intensywnych (Intensive Programmes)
 • udział w projektach wielostronnych (Multilateral Projects)
 • udział w sieciach Erasmusa (Erasmus Networks)

Możliwości dla studentów:

 • wyjazd w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
 • wyjazd na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa lub innej instytucji
 • udział w kursach intensywnych Erasmusa, w które zaangażowana jest macierzysta uczelnia (są to cykle zajęć dotyczących tematyki specjalistycznej lub interdyscyplinarnej, prowadzony przez nauczycieli akademickich i specjalistów z różnych krajów)

Możliwości dla nauczycieli akademickich:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji w celach szkoleniowych
 • udział w projektach typu kurs intensywny – współpraca z partnerami z innych krajów przy opracowaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów
 • udział w projektach wielostronnych i w sieciach Erasmusa

UCZELNIE PARTNERSKIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W LATACH 2008/2012

 

  • Katholieke Universiteit Leuven, BELGIA
  • Haute Ecole de Namur-Liege-Luxembourg (Henallux), BELGIA
  • Universiteit Gent, BELGIA
  • Vrije Universiteit Brussel, BELGIA
  • South-West University “Neofit Rilski”, BUŁGARIA
  • Technical University of Varna (Технически университет – Варна), BUŁGARIA
  • Technical University of Liberec (Technická Univerzita v Liberci), CZECHY
  • Technical University of Ostrava (VSB – Technicka Univerzita Ostrava), CZECHY
  • Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), CZECHY
  • Tomas Bata University in Zlín  (Univerzita Tomáše Bati ve Zlině), CZECHY
  • University of Pardubice (Univerzita Pardubice), CZECHY
  • Freiberg University (Technische Universität Bergakademie Freiberg), NIEMCY
  • University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten (Hochschule Ravensburg-Weingarten), NIEMCY
  • Münster University of Applied Sciences (Fachhochschule Münster), NIEMCY
  • Clausthal University of Technology (Technische Universität Clausthal), NIEMCY
  • University of Wismar (Hochschule Wismar), NIEMCY
  • Aalborg University (Aalborg Universitet), DANIA
  • Universidad de Granada, HISZPANIA
  • Universidad de Leon, HISZPANIA
  • Universitat Politècnica de Catalunya, HISZPANIA
  • Tartu Ülikool, ESTONIA
  • Universite Nancy 2, FRANCJA
  • UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, FRANCJA
  • UNIVERSITE D’ANGERS, FRANCJA
  • Institute National Politechnique de Grenoble, FRANCJA
  • University of Thessaly (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), GRECJA
  • Democritus University of Thrace (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), GRECJA
  • Aristotle University of Thessaloniki (Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), GRECJA
  • Mediterranean Agronomic Institute of Chania, GRECJA
  • University of Aegean (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), GRECJA
  • University of Zagrzeb (Sveuclilste u Zagrebu), CHORWACJA
  • Budapest University of Technology and Economics(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), WĘGRY
  • University of Pannonia (Pannon Egyetem), WĘGRY
  • University of Miskolc (Miskolci Egyetem), WĘGRY
  • Szent Istvan University (Szent Istvan Egyetem), WĘGRY
  • University of Trento (Università degli Studi di Trento), WŁOCHY
  • University of Florence (Università degli Studi di Firenze), WŁOCHY
  • University of Perugia (Università degli Studi di Perugia), WŁOCHY
  • University of Genova (Università degli Studi di Genova), WŁOCHY
  • University of Palermo (Università degli Studi di Palermo), WŁOCHY
  • Third University of Rome, WŁOCHY
  • Universita LA SAPIENZA, WŁOCHY
  • Politecnico di Torino, WŁOCHY
  • International School of Law and Business (Tarptautine Teises ir Verslo Aukstoji Mokykla), Wilno, LITWA
  • Eindhoven University of Technology (Technische Universiteit Eindhoven), HOLANDIA
  • Norwegian University of Science and Technology Trondheim, NORWEGIA
  • University of Coimbra (Universidade de Coimbra), PORTUGALIA
  • University of Minho (Universidade do Minho), PORTUGALIA
  • Unversidade do Algarve, PORTUGALIA
  • Technical University of lisbon (Universidade Tecnica de Lisboa), PORTUGALIA
  • Instituto Superior de Engenheria de Lisboa, PORTUGALIA
  • “Lucian Blaga” University of Sibiu (Universitatea “LUCIAN BLAGA” din Sibiu), RUMUNIA
  • 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia (Universitatea “1 DECEMBRIE 1918” Alba Iulia, RUMUNIA
  • Valahia University of Targoviste (Universitatea ‘VALAHIA’ din Targoviste), RUMUNIA
  • University “DUNAREA DE JOS” DIN GALATI, RUMUNIA
  • KTH Royal Institute of Technology (KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN), SZWECJA
  • Lappeenranta University of Technology, FINLANDIA
  • Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU – Mellersta Österbottens Yrkeshögskola), FINLANDIA
  • University of Kuopio (KUOPION YLIOPISTO), FINLANDIA
  • HAMK University of Applied Sciences (Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK), FINLANDIA
  • University of Ljubljana(Biotechnical Faculty), SŁOWENIA
  • University of Maribor (Universa v Mariboru), SŁOWENIA
  • University of Economics in Bratislavan(Ekonomická univerzita v Bratislave), SŁOWACJA Miejsce: BRATYSŁAWA
  • University of Economics in Bratislava with seat in Košice (Ekonomická univerzita v Bratislave), SŁOWACJA Miejsce: KOSZYCE
  • School of Economics and Management in Public Administration (Vysoká školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave), SŁOWACJA
  • Technical University of Kosice (Technická univerzita v Košiciach), SŁOWACJA
  • Constantine the Philosopher University in Nitra (Univerrzita Konstantina Filozofa v Nitre), SŁOWACJA
  • Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovenská Poľnohospodárska Univerzita (SPU) v Nitre), SŁOWACJA
  • Technical University in Zvolen (Technická Univerzita vo Zvolene), SŁOWACJA
  • Matej Bel University in Banska Bystrica ( Faculty of Economics ), SŁOWACJA
  • Presovska Univerzita V Presove ( University of Presov in Presov), SŁOWACJA
  • University of ss. Cyril and Methodus in Trnava (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) SŁOWACJA
  • University of Żilina (Žilinská Univerzita), SŁOWACJA
  • Bilecik University (Bilecik Universitesi), TURCJA
  • Tunceli University (Tunceli Universi), TURCJA
  • Nigde University (Nigde Universitesi), TURCJA
  • Karadeniz Technical University, TURCJA
  • Yasar Universitesi, TURCJA
  • Nottingham Trent University, WIELKA BRYTANIA
  • University of Portsmouth, WIELKA BRYTANIA
  • Cranfield University, WIELKA BRYTANIA
  • Cardiff University, WIELKA BRYTANIA


Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Częstochowskiej pod adresem //www.pcz.pl/programy_miedzynarodowe/