Numerical data on scientific achievements – 2016

In 2016, employees of the Faculty of Management jointly published 1605 publications (as at 26/05/2017),
including 936 Polish and 669 foreign languages.

Typ publikacji Liczba publikacji
polskojęzycznych obcojęzycznych
Artykuł w czasopiśmie
(w tym materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science)
260 262
0 12
Fragment w monografii 14 0
Książki 0 0
Skrypt, podręcznik 1 0
Monografia 82 19
Fragment w książce 0 0
Praca doktorska 21 0
Rozdział w monografii
(w tym materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science)
485 175
0 55
Rozdział w książce 0 0
Referat 8 126
Recenzja 0 0
Redaktor czasopisma 18 4
Redakcja materiałów konferencyjnych 0 1
Rozdział w książce 0 0
Tłumaczenia 0 0
Patent 1 0
Inne 46 82
Razem 1605 936 669